จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย

จารึก

จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. 4 จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย พ.ศ. 2041, จารึกการสืบพุทธศาสนาในลังกาทวีป

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2041

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 12 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีน้ำตาล

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง 21.5 ซม. สูง 95 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. 4”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชร. 4 จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย พ.ศ. 2041”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “จารึกการสืบพุทธศาสนาในลังกาทวีป”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2519

สถานที่พบ

วัดร้างแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพะเยา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดรัตนวราราม ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว (ข้อมูลเดิมว่า ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง) จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 9.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 224-227.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงพระมหาเถรเจ้า 25 รูป ที่ได้นำเอาพระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปมายังอาณาจักรหริภุญชัย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 3 ระบุ พ.ศ. 2041 อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก :
1) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “ชร. 4 จารึกการสืบพุทธศาสนาในลังกาทวีป,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 224-227.
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. 4 จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย พ.ศ. 2041,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 9.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_0400_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170