จารึกเจ้าศรีฯ

จารึก

จารึกเจ้าศรีฯ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าศรีฯ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 16 จารึกเจ้าศรีฯ พ.ศ. 2039, พย. 16 จารึกเจ้าศรีฯ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2039

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 30 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 16 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 14 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม ปลายมน

ขนาดวัตถุ

กว้าง 28 ซม. สูง 110 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 16”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 16 จารึกเจ้าศรีฯ พ.ศ. 2039”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 16 จารึกเจ้าศรีฯ”

ปีที่พบจารึก

ประมาณปี พ.ศ. 2457-2465

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

หลวงสิทธิประศาสน์ (คลาย บุษกรรณ)

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 139-140.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 312-318.

ประวัติ

หลวงสิทธิประศาสน์ (คลาย บุษกรรณ) ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองพะเยา ช่วงปี พ.ศ. 2457-2465 ได้พบจารึกหลักนี้ขณะออกตรวจราชการตามท้องถิ่นในเมืองพะเยา และได้นำมาไว้ยังที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา และได้นำมาไว้ยังที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ขณะนั้นเมืองพะเยายังไม่มีที่เก็บรักษาจารึก อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สถานที่ค้นพบอยู่ที่ใด และได้มาในปีใด พระธรรมวิมลโมลี รองเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (สมณศักดิ์ในสมัยนั้น “พระโสภณธรรมมุนี”) นำมาเก็บรักษาไว้ยังวัดศรีอุดมงคำ ต่อมาภายหลังปี พ.ศ. 2512 ได้ย้ายมาเก็บรักษาไว้ยังวัดศรีโคมคำ (เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ สัมภาษณ์พระธรรมวิมลโมลี ขณะดำรงสมณศักดิ์พระราชวิสุทธิโสภณ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2529)

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกชำรุดมาก ข้อความที่เหลืออยู่กล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่ง ชื่อ ศรี ได้มีใจศรัทธาบริจาคข้าพระไว้ปฏิบัติดูแลวัดและพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 858 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2039 (ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น จ.ศ. 878 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2059) อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “พย. 16 จารึกเจ้าศรีฯ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 312-318.
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 16 จารึกเจ้าศรีฯ พ.ศ. 2039,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 139-140.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-26, ไฟล์; PY_1601_p และ PY_1602_p)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170