จารึกอาคันตุกะอาราม

จารึก

จารึกอาคันตุกะอาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 12:54:59 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 11:07:25 )

ชื่อจารึก

จารึกอาคันตุกะอาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๓๑ จารึกวัดอาคันตุกอาราม, ชม. ๓๑ จารึกอาคันตุกะอาราม พ.ศ. ๒๐๑๐

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๑๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

-

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๓๑ จารึกวัดอาคันตุกอาราม”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๓๑ จารึกอาคันตุกะอาราม พ.ศ. ๒๐๑๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๑๔.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

หมื่นจ่าบ้านกับบรรดานักบุญได้ร่วมกันสร้างอาคันตุกะอารามแห่งนี้ให้เป็นที่พำนักแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จะมาจากทั้งสิบทิศตลอดจนเทวดา มนุษย์ และสัตว์โลกทั้งหลาย หวังผลบุญนั้นจะบันดาลให้กษัตริย์เมืองเชียงใหม่และกษัตริย์ทั้งหลายในจักรวาลได้ถึงซึ่งนิพพาน

ผู้สร้าง

หมื่นจ่าบ้าน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑๒-๑๔ มีข้อความที่ระบุว่า “แรกแปลงในปีจอ ไทยว่าระวายเส็ด เดินสี่ ไทยออกแปดค่ำ วันจันทร์ ไทยว่ากาบสี ยามวันเที่ยง” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๐๑๐ อันอยู่ในสมัยที่พระเจ้าติโลกราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๓๑ จารึกอาคันตุกะอาราม พ.ศ. ๒๐๑๐,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๑๔.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170