จารึกอาคันตุกะอาราม

จารึก

จารึกอาคันตุกะอาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 12:54:59 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 11:07:25 )

ชื่อจารึก

จารึกอาคันตุกะอาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 31 จารึกวัดอาคันตุกอาราม, ชม. 31 จารึกอาคันตุกะอาราม พ.ศ. 2010

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2010

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 14 บรรทัด

วัตถุจารึก

-

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 31 จารึกวัดอาคันตุกอาราม”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 31 จารึกอาคันตุกะอาราม พ.ศ. 2010”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 114.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 พ.ศ. 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

หมื่นจ่าบ้านกับบรรดานักบุญได้ร่วมกันสร้างอาคันตุกะอารามแห่งนี้ให้เป็นที่พำนักแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จะมาจากทั้งสิบทิศตลอดจนเทวดา มนุษย์ และสัตว์โลกทั้งหลาย หวังผลบุญนั้นจะบันดาลให้กษัตริย์เมืองเชียงใหม่และกษัตริย์ทั้งหลายในจักรวาลได้ถึงซึ่งนิพพาน

ผู้สร้าง

หมื่นจ่าบ้าน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 12-14 มีข้อความที่ระบุว่า “แรกแปลงในปีจอ ไทยว่าระวายเส็ด เดินสี่ ไทยออกแปดค่ำ วันจันทร์ ไทยว่ากาบสี ยามวันเที่ยง” ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2010 อันอยู่ในสมัยที่พระเจ้าติโลกราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 1984-2030)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 31 จารึกอาคันตุกะอาราม พ.ศ. 2010,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 114.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170