จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ

จารึก

จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557 09:38:35 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 11:54:39 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๓ จารึกเจ้าหมื่นงัวเชียงแปงวิหาร, ๑.๔.๑.๑ เชียงของ พ.ศ. ๑๙๘๘, ชม. ๓ จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ พ.ศ. ๑๙๘๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๘๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๙ ซม. สูง ๑๔๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๓ จารึกเจ้าหมื่นงัวเชียงแปงวิหาร”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ เชียงของ พ.ศ. ๑๙๘๘”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๓ จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ พ.ศ. ๑๙๘๘”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

พุทธสถานเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่พบจารึกที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจเมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๑๓-๒๓.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๕.

ประวัติ

ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ ระบุไว้ว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๓ ทหารไทยได้พบศิลาจารึกหลักนี้ที่บ้ายห้วยทรายริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เขตเมืองเชียงของ และต่อมาในปีเดียวกัน ทหารไทยได้นำศิลาจารึกหลักนี้ไปไว้ที่ค่ายทหาร จ. ลำปาง จากนั้น ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ค่ายทหาร จ. ลำปาง ได้มอบศิลาจารึกหลักนี้ให้พุทธสถาน จ. เชียงใหม่ และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ พุทธสถาน จ. เชียงใหม่ ก็ได้มอบศิลาจารึกหลักนี้ให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน
ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพิมพ์ครั้งต่อมาในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อ พ.ศ. ๑๙๘๘ เจ้าหมื่นงั่วเชียงของได้ร่วมกับข้าราชบริพารสร้างวิหาร และสมเด็จพระมหาราชกับพระมหาเทวีได้พระราชทานอนุญาตให้มหาเถรพุทธคำเพียรเจ้าสร้างพระอุโบสถ และเมื่อสร้างแล้วเสร็จ ทรงประกาศว่า หากผู้ใดได้มาครองเมืองนี้และปรารถนาซึ่งนิพพาน ขอจงดูแลรักษาพระพุทธรูปไว้ให้ดี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๐๗ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๙๘๘ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าติโลกราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๓ จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ พ.ศ. ๑๙๘๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๕.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๓) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๔.๑.๑ เชียงของ พ.ศ. ๑๙๘๘,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๑๓-๒๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170