จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 734 รายการ

1. จารึกเยธมฺมาฯ ๑ (ระเบียงด้านขวาองค์พระปฐมเจดีย์) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเยธมฺมาฯ ๒ บนสถูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกธรรมจักร (ชัยนาท) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเยธมฺมาฯ ๓ (หน้าศาลเจ้าฯ) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเยธมฺมาฯ ๔ (พระองค์ภาณุฯ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกป้านางคำเยีย อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเจดีย์วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดตาเถรขึงหนัง อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกพระอภิธรรม อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเยธมฺมาฯ ๕ (พระองค์ภาณุฯ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเยธมฺมาฯ ที่ศาลเจ้า อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเยธมฺมาฯ (พบ. ๒) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกธรรมจักร (นครปฐม) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกบนวงพระธรรมจักร อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุฑามุณิ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดตระพังนาค อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวิหารหลวงวัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกพระธรรมกาย อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดพระยืน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170