จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 734 รายการ

1. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกการสร้างฉัตร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกซับจำปา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกซับจำปา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกซับจำปา ๔ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกซับจำปา ๕ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปถ้ำเชตวัน อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด ๒ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170