จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 734 รายการ

1. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
2. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
3. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >
4. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ >
5. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >
6. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >
7. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านต่อ >
12. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านต่อ >
13. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านต่อ >
14. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านต่อ >
15. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านต่อ >
16. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านต่อ >
18. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านต่อ >
19. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านต่อ >
20. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านต่อ >
21. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านต่อ >
22. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านต่อ >
23. จารึกซับจำปา ๑ อ่านต่อ >
24. จารึกซับจำปา ๓ อ่านต่อ >
25. จารึกซับจำปา ๔ อ่านต่อ >
26. จารึกซับจำปา ๕ อ่านต่อ >
27. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด ๒ อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170