จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 735 รายการ

1. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
2. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
3. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >
4. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ >
5. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >
6. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >
7. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 1 อ่านต่อ >
8. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >
9. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >
10. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >
11. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 1 อ่านต่อ >
12. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >
13. จารึกคำนมัสการพระราหุล 1 อ่านต่อ >
14. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >
15. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 1 อ่านต่อ >
16. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >
17. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >
18. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >
19. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 1 อ่านต่อ >
20. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >
21. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 1 อ่านต่อ >
22. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >
23. จารึกซับจำปา 1 อ่านต่อ >
24. จารึกซับจำปา 3 อ่านต่อ >
25. จารึกซับจำปา 4 อ่านต่อ >
26. จารึกซับจำปา 5 อ่านต่อ >
27. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 2 อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170