จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

จารึก

จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐ (พ.ศ. ๑๙๖๗)

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ดีบุก

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อย. ๔๒”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ”

ปีที่พบจารึก

วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

สถานที่พบ

ในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) พระพุทธรูป และพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๒), ๓๙-๔๐.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๙-๑๑๒.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรได้พบกรุพระพุทธรูปและพระพิมพ์ บรรจุอยู่ภายในองค์พระปรางค์ฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ นอกจากพระพุทธรูปและพระพิมพ์ที่พบและนำขึ้นมาแล้ว ยังได้พบแผ่นดีบุกจารึกอักษรขอม ภาษาบาลี จำนวน ๑ แผ่น กรมศิลปากรได้มอบให้นายประสาร บุญประคอง เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติอ่านถ่ายถอดเป็นอักษรไทยปัจจุบัน และศาสตราจารย์ ฉ่ำ ทองคำวรรณ แปล

เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องราวที่จารึกเป็นคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธรรม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

-

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำจารึกคาถาภาษามคธ บนลานดีบุก อักษรขอม เรื่อง คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธรรม ได้มาจากกรุในพระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑,” ใน พระพุทธรูป และพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๒), ๓๙-๔๐.
๒) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๙-๑๑๒.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170