จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 62 รายการ

1. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >

2. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ >

3. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ >

4. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง) อ่านต่อ >

5. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 1 (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >

6. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 1 (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >

7. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 2 (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >

8. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 2 (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >

9. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 3 (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >

10. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 3 (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >

11. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 4 (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >

12. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 4 (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >

13. จารึกประดิษฐานพระธาตุ อ่านต่อ >

14. จารึกพระมหาเถรชัยโมลี อ่านต่อ >

15. จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >

16. จารึกมหาเถรศรีเทพ อ่านต่อ >

17. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูเวก อ่านต่อ >

18. จารึกวัดจำปา อ่านต่อ >

19. จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท อ่านต่อ >

20. จารึกวัดส่องคบ 1 อ่านต่อ >

21. จารึกวัดส่องคบ 4 อ่านต่อ >

22. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านต่อ >

23. จารึกสิรินันทะ อ่านต่อ >

24. จารึกออกศรีไตร อ่านต่อ >

25. จารึกอักษรขอมภาษาไทยพบที่กรุงพุกาม อ่านต่อ >

26. จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์ อ่านต่อ >

27. จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา อ่านต่อ >

28. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร 1 อ่านต่อ >

29. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร 2 อ่านต่อ >

30. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 1 อ่านต่อ >