จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 62 รายการ

1. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
2. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ >
3. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ >
4. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง) อ่านต่อ >
5. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 1 (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >
6. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 1 (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >
7. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 2 (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >
8. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 2 (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >
9. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 3 (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >
10. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 3 (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >
11. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 4 (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >
12. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 4 (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >
13. จารึกประดิษฐานพระธาตุ อ่านต่อ >
14. จารึกพระมหาเถรชัยโมลี อ่านต่อ >
15. จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
16. จารึกมหาเถรศรีเทพ อ่านต่อ >
17. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูเวก อ่านต่อ >
18. จารึกวัดจำปา อ่านต่อ >
19. จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท อ่านต่อ >
20. จารึกวัดส่องคบ 1 อ่านต่อ >
21. จารึกวัดส่องคบ 4 อ่านต่อ >
22. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านต่อ >
23. จารึกสิรินันทะ อ่านต่อ >
24. จารึกออกศรีไตร อ่านต่อ >
25. จารึกอักษรขอมภาษาไทยพบที่กรุงพุกาม อ่านต่อ >
26. จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์ อ่านต่อ >
27. จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา อ่านต่อ >
28. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร 1 อ่านต่อ >
29. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร 2 อ่านต่อ >
30. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170