จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 61 รายการ

1. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๑ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๑ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๒ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๔ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๔ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกประดิษฐานพระธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกพระมหาเถรชัยโมลี อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกมหาเถรศรีเทพ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูเวก อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดจำปา อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดส่องคบ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดส่องคบ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกสิรินันทะ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกออกศรีไตร อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกอักษรขอมภาษาไทยพบที่กรุงพุกาม อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170