จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านซ้ายของนาค)

จารึก

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านซ้ายของนาค)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 19:34:52 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านซ้ายของนาค)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๑๐

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ ส่วนที่อยู่บนนาคตัวที่ ๒ (ด้านซ้ายของนาค) มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

สัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

จารึกบนนาคที่อยู่บนส่วนหัวของระฆัง

ขนาดวัตถุ

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๗ ซม. สูง ๕๗ ซม. รอบขอบหัวระฆังยาว ๑๑๑ ซม.

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอท่าศาลา) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๙) : ๗๔-๗๘.

ประวัติ

หัวระฆังนี้ มีผู้หนึ่งบอกว่า ผู้ที่ไปแทงปลาแทงพลาดไปถูกหัวระฆังซึ่งจมอยู่ในน้ำ มีเสียงดังเหมือนถูกของแข็ง จึงลงไปในน้ำงมดู พบแล้วนำขึ้นมาเห็นเป็นหัวระฆัง แต่ตัวระฆังยังไม่พบ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีตัวอักษรที่ตัวนาค ๔ ตัว มีจารึกข้างตัวนาค ด้านซ้ายและด้านซ้ายของนาคทั้ง ๔ ตัว และที่ขอบหัวระฆัง แต่อักษรลบเลือนไปเสียมาก จึงนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร หัวหน้ากองโบราณคดี ได้พิจารณาเห็นว่ามีตัวอักษรจึงได้ส่งหัวระฆังนั้นมาให้เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติอ่านแปล

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความในจารึกไม่สมบูรณ์ ชำรุด อ่านจับใจความไม่ได้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ที่นาคตัวที่ ๓ (ด้านซ้ายของนาค) ระบุศักราช ๒๒๑๐ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) แห่งพระราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๑, จาก :
ประสาร บุญประคอง และทองสืบ ศุภะมาร์ค, “จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์อักษรขอม ภาษาไทยและภาษามคธ,” ศิลปากร ๑๖, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๙) : ๗๔-๗๘.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170