จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์

จารึก

จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเลขที่ ๔/๖

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๘๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด ตามความยาวของแผ่นจารึกมี ๓ บรรทัด และตามขวางริมซ้ายของแผ่นจารึกมี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔.๒ ซม. ยาว ๒๗ ซม. หนัก ๑๐.๓ กรัม

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กท. ๕๕”
๒) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำหนดเป็น “จารึกเลขที่ ๔/๖”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๐-๙๒.

ประวัติ

จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์นี้ เป็นจารึกแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นสุพรรณบัฏของพระรัตนโมลีศรีไตรโลกย์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มาจากที่ใด เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ สำรวจและคัดจำลองอักษรเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ การจำลองอักษรจารึกนั้น ได้พยายามรักษารูปแบบของเส้นอักษรไว้อย่างดีที่สุด แต่ก็อาจจะมีส่วนเส้นที่คลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับเดิมได้บ้างไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นสุพรรณบัฏของพระรัตนโมลีศรีไตรโลกย์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ ๑ บอกมหาศักราช ๑๓๖๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๙๘๖

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๐-๙๒.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170