จารึกวัดจำปา

จารึก

จารึกวัดจำปา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดจำปา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกวัดจำปา

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๐๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๓ เซนติเมตร สูง ๖๖ เซนติเมตร

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สฏ. ๑”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม ๒๕๒๓) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดจำปา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บริเวณคูร่องน้ำ วัดจำปา ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้พบ

ชาวบ้านตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม ๒๕๒๓) : ๙๒-๙๔.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ได้มาจากวัดจำปา ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายประทุม ซุ่มเพ็งพันธ์ หัวหน้างานการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ทราบว่า ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) ณ สวนโมกขพลาราม มีจารึกที่พบใหม่ จึงได้ไปขออนุญาตทำการอัดสำเนาศิลาจารึกและถ่ายภาพ ได้สอบถามที่มาของศิลาจารึก ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) ณ สวนโมกขพลาราม มีจารึกที่พบใหม่ จึงได้ไปขออนุญาตทำการอัดสำเนาศิลาจารึกและถ่ายภาพ ได้สอบถามที่มาของศิลาจารึก ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิเมธี บอกว่าท่านพระครูวินัยธร (สมนึก) ฐิติญาโณ ว่าศิลาจารึกหลักนี้ได้มา ๒ ท่อน สมัยพระครูเพิ่ม พุทธปาโล เป็นเจ้าอาวาสองค์ก่อน ได้พบเศษศิลาจารึกท่อนล่าง (ท่อนเล็ก) ได้เก็บรักษาไว้ ต่อมาชาวบ้านได้ขุดคูร่องน้ำ พบอีก ๑ ท่อนเป็นท่อนบน นำไปถวายพระครูธร (สมนึก) ฐิติญาโณ ได้ประกอบกับท่อนเดิม เข้ากันได้ตามแนวและยังขาดอีกท่อนหนึ่ง ยังหาไม่พบ ศิลาจารึกทั้งสองท่อนนี้ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการทำบุญของบุคคลนามว่า มหาจันธง เจ้าปุญจน และอำแดงเพชรทอง โดยการถวายที่ดิน กระบือ และข้าทาสแก่วัด

ผู้สร้าง

มหาจันธง

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ บอกพุทธศักราช ๒๓๐๙

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรขอม ภาษาไทย ได้มาจากวัดจำปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี,” ศิลปากร ๒๔, ๓ (กรกฎาคม ๒๕๒๓) : ๙๒-๙๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม ๒๕๒๓)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170