จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี

จารึก

จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565 18:53:31 )

ชื่อจารึก

จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 30, พย. 30 จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี พุทธศตวรรษที่ 21-22

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21-22

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

ชิ้นส่วนคอระฆังเจดีย์

ขนาดวัตถุ

กว้าง 33 ซม. สูง 45 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "พย. 30"
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น "พย. 30 จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี พุทธศตวรรษที่ 21-22"
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น "พย. 30 จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 167.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 407-409.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกมีน้อยคำ กล่าวถึงศิลาหลักหนึ่ง และชาวบ้านเริง

ผู้สร้าง

ชาวบ้านเริง

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ 21-22

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 30 จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี พุทธศตวรรษที่ 21-22,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 167.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 30 จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 407-409.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 30.copy 1)