จารึกการสร้างทุงศิลา

จารึก

จารึกการสร้างทุงศิลา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560 18:15:05 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 10:21:12 )

ชื่อจารึก

จารึกการสร้างทุงศิลา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. 17 จารึกการสร้างทุงศิลา พ.ศ. 2469, ลป. 17

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2469

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 28 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 22.5 ซม. สูง 97 ซม. หนา 3 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. 17”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลป. 17 จารึกการสร้างทุงศิลา พ.ศ. 2469”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หน้าวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (สำรวจเมื่อ 24-27 กรกฎาคม 2560)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 251-253.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 พ.ศ. 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อปี พ.ศ. 2469 ธุเจ้าอภิวงศา เจ้าอาวาส พ่อเลี้ยงแสนเทพพร้อมด้วยภริยาและบุตร ผู้ใหญ่น้อยพรมเสนา ท่านหนานไชยอาจารย์ หนานอภิวงศาพร้อมด้วยภริยา หนานกาวีพร้อมด้วยภริยา ตลอดจนศรัทธาบ้านนาเวียงทั้งหลายได้พร้อมใจกันสร้างทุงศิลา 2 ผืน เพื่อบูชาแก่พระมหาชินธาตุเจ้า

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ พ.ศ. 2469 ในสมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2454-2482)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2560, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. 17 จารึกการสร้างทุงศิลา พ.ศ. 2469,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 251-253.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)