จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 237 รายการ

1. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกู่เต้า อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระสิงห์ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดมณเฑียร อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกพระวชิรเถรสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกบนหลังกรอบไม้สักด้านปฤษฎางค์ พระศิลาปางทรมานช้างนาราคิรี อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกเอื้อง ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170