จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 238 รายการ

1. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >
2. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านต่อ >
3. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >
4. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านต่อ >
5. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
6. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
7. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
8. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 1 อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 2 อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 82/2523 อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 1 (นน. 28) อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 2 (นน. 33) อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 3 (นน. 35) อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ 2 อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 22/2523 อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 23/2524 อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 96/2523 อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 108/2523 อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 141/2523 อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 144/2523 อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 154/2523 อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 162/2523 อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 190/2523 อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 195/2523 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170