จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 240 รายการ

1. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >

2. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านต่อ >

3. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >

4. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านต่อ >

5. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >

6. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >

7. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >

8. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >

9. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >

10. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >

11. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >

12. จารึกฐานพระพุทธรูปถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >

13. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 1 อ่านต่อ >

14. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 2 อ่านต่อ >

15. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >

16. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 82/2523 อ่านต่อ >

17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >

18. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 1 (นน. 28) อ่านต่อ >

19. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 2 (นน. 33) อ่านต่อ >

20. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 3 (นน. 35) อ่านต่อ >

21. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ 2 อ่านต่อ >

22. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 22/2523 อ่านต่อ >

23. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 23/2524 อ่านต่อ >

24. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 96/2523 อ่านต่อ >

25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 108/2523 อ่านต่อ >

26. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 141/2523 อ่านต่อ >

27. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 144/2523 อ่านต่อ >

28. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 154/2523 อ่านต่อ >

29. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 162/2523 อ่านต่อ >

30. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 190/2523 อ่านต่อ >