จารึกบนแผ่นไม้วัดพระสิงห์

จารึก

จารึกบนแผ่นไม้วัดพระสิงห์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2558 13:59:02 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนแผ่นไม้วัดพระสิงห์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๔๐ จารึกบนแผ่นไม้วัดพระสิงห์, ๑.๒.๒.๑ วัดเจดีย์หลวง พ.ศ. ๒๓๔๘, ชม. ๔๐ จารึกพระพุทธรูปสลักบนงาช้าง พ.ศ. ๒๓๔๗

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม, ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๒๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๔๐ จารึกบนแผ่นไม้วัดพระสิงห์”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๒ กำหนดเป็น “๑.๒.๒.๑ วัดเจดีย์หลวง พ.ศ. ๒๓๔๘”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๔๐ จารึกพระพุทธรูปสลักบนงาช้าง พ.ศ. ๒๓๔๗”

ปีที่พบจารึก

๒๓๔๗

สถานที่พบ

วัดพระสิงห์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๒ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑), ๑๑๙-๑๓๗.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๓๖-๑๔๐.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า ปี พ.ศ. ๒๓๔๗ พระเจ้าบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์องค์อินทสุรศักดิ์ (พระเจ้ากาวิละ) พร้อมด้วยพระราชบุตรและพระอัครราชเทวี มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้บัญชาให้พระมหาวงศ์ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าสลักพระพุทธรูปจำนวน ๒๘๙ องค์ลงบนงาทั้งสองข้างของมหานาคราชพลายซึ่งเพิ่งล้มไป แล้วประดับด้วยทองคำและอัญมณีอย่างงดงามเพื่อใว้เป็นที่สักการะบูชา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากปีที่ปรากฏในจารึกด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ คือ “ประมาณศักราชได้ ๑๑๖๖” ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๗ ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลพระเจ้ากาวิละครองเมืองเชียงใหม่ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๖)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๔๐ จารึกพระพุทธรูปสลักบนงาช้าง พ.ศ. ๒๓๔๗,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๓๖-๑๔๐.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170