จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง

จารึก

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2552 15:09:18 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๒๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินอ่อน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นหิน

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๗๓ - ๗๘.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

วงดวงชาตาระบุวันที่มีงานฉลองพุทธาภิเษกพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง คือวันพุธ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘ พระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดช พระเจ้านครน่าน องค์ที่ ๗ ได้มอบทุนทรัพย์ในการหุ้มมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุด้วยปีตะโลหะ (โลหะสีเหลือง) ติดทับด้วยทองคำเปลว แล้วจึงได้สร้างวิหารหลวงขึ้นใหม่ กว้าง ๗ วา ยาว ๑๗ วา สูง ๗ วา ๑ ศอก ก่อกำแพงอิฐ สร้างศาลาบาตรมุงด้วยอิฐ มีทางเข้าออก ๔ ด้าน มีรูปปั้นสิงโต ๖ ตัว สร้างวิหารพระทันใจ มีรูปปั้นนาคตัวใหญ่ ๒ ตัว และสร้างถนนระหว่างนาค ๒ ตัวนั้น พระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชเป็นพระธาน พร้อมด้วยอัครราชชายาศรีนุกัญญา ราชบุตร ราชธิดา ราชเสวก ไวยาวัจกร และข้าทาสทั้งหลาย ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จ จากนั้นได้ร่วมถวายภัตตาหารแลไทยทานแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑,๑๘๒ รูป อันมีพระราชาคณะ ทรงพระนามว่าพระชยานันทมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ คือ “จุลศักพัท ๑๒๖๗ ตัว” ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๘

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๒, จาก:
โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “นน. ๑๑ จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง พ.ศ. ๒๔๔๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๗๓ - ๗๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-30, ไฟล์; นน.11 ด้าน1 รวม.สำเนา1 และ นน.11 ด้าน2 รวม.สำเนา1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170