จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง

จารึก

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:33

ชื่อจารึก

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 28 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 26 บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534) ; เทิม มีเต็ม, เรียบเรียงคำอ่านภาษาบาลี (ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 19 – 23)

ผู้แปล

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534) ; เทิม มีเต็ม, เรียบเรียงคำอ่านภาษาบาลี (ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 19 – 23)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ยอ = ยก
2. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ข่วงแก้ว = ลานวัด
3. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : แสร้ง = ตั้งใจ
4. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : สโมธาน = การประชุม, การรวมกัน
5. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : พระวัสสา = ปี
6. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เป็นเค้า = เป็นประธาน, เป็นใหญ่
7. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ปรายแปร = ผายแผ่
8. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เถิง = ถึง
9. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เหมียดหมาย = กำหนด
10. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ทาน = ให้เป็นทาน
11. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : หลุบ, หลูบ = พอก, หุ้ม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170