จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง

จารึก

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:33

ชื่อจารึก

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๒๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔) ; เทิม มีเต็ม, เรียบเรียงคำอ่านภาษาบาลี (ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๙ – ๒๓)

ผู้แปล

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔) ; เทิม มีเต็ม, เรียบเรียงคำอ่านภาษาบาลี (ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๙ – ๒๓)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ยอ = ยก
๒. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ข่วงแก้ว = ลานวัด
๓. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : แสร้ง = ตั้งใจ
๔. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : สโมธาน = การประชุม, การรวมกัน
๕. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : พระวัสสา = ปี
๖. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เป็นเค้า = เป็นประธาน, เป็นใหญ่
๗. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ปรายแปร = ผายแผ่
๘. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เถิง = ถึง
๙. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เหมียดหมาย = กำหนด
๑๐. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ทาน = ให้เป็นทาน
๑๑. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : หลุบ, หลูบ = พอก, หุ้ม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170