จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง

จารึก

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:33

ชื่อจารึก

จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 28 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 26 บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534) ; เทิม มีเต็ม, เรียบเรียงคำอ่านภาษาบาลี (ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 19 – 23)

ผู้แปล

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534) ; เทิม มีเต็ม, เรียบเรียงคำอ่านภาษาบาลี (ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 19 – 23)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เลข 9 หมายถึง ลัคนา หรือ ล
2. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ที่ถูกควรเป็นเลข 2
3. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เปิกไจ้ = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี 60 วัน
4. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ขง = กรง ในที่นี้ หมายถึง วงดวงชะตา
5. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ทาน ในที่นี้หมายถึง ถวาย
6. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : วิสุทธิ์ = สะอาด, ใส, บริสุทธิ์
7. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : วิมล = ปราศจากมลทิน
8. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : พหล = มาก, ใหญ่
9. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : โอกาส = คำขึ้นต้นแบบเดียวกับ สวัสดี
10. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ศุภมัสดุ = ขอความดีความงามจงมี, เป็นคำใช้ขึ้นต้น, ลงท้าย ในประกาศที่เป็นแบบหรือข้อความที่สำคัญ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ
11. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : จุลศักพัท 1267 ตัว = ตรงกับ พ.ศ. 2448
12. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : สนำ, ฉนำ = ปี (ภาษาเขมร)
13. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : กัมโพช = หมายถึงขอม
14. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ขอมพิไสย = ถิ่นขอม
15. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : คิมหันตฤดู = ฤดูร้อน
16. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : จิตรมาส = เดือน 5
17. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ปุณมี = วันเพ็ญ, วันพระจันทร์เต็มดวง
18. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : วาร = วันหนึ่งๆ ในสัปดาห์
19. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ไถง = วัน, ตะวัน
20. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ไทยภาษา = ธรรมเนียมอย่างไทย, แบบไทย
21. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ปีดับไส้ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะเส็ง สัปตศก ตามจุลศักราช
22. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เดือน 7 = เดือน 7 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 5 ภาคกลาง
23. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เพ็ง = วันเพ็ญ คือวันที่พระจันทร์เต็มดวง หรือวันขึ้น 15 ค่ำ
24. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เม็งวันพุธ = มอญเรียกว่าวันพุธ
25. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เปิกไจ้ = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี 60 วัน
26. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : รัตนโกสินทรศก 124 = ตรงกับ พ.ศ. 2448 อย่างปัจจุบัน ถ้านับแบบลังกาจะเป็น พ.ศ. 2449
27. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ติถี = ดิถี, วันตามจันทรคติ อย่างใช้ว่า ค่ำหนึ่ง, สองค่ำ
28. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : จรณยุคติ = โคจรไปสิ้นสุด
29. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : นักขัต = ดาว, ดาวฤกษ์
30. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ฤกษ์ = เวลาที่เป็นมงคล
31. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ถ้วน = ครบ
32. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : บุรพผลคุน = ชื่อนักษัตรหมู่ที่ 11 (ดาวงูเมีย) มี 2 ดวง
33. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ธน = ทรัพย์สิน
34. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ล = ลัคนา
35. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : กรกฎ = ชื่อราศีที่ 4 เป็นกลุ่มดาวรูปปู
36. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : อาโป = น้ำ
37. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ระวายสี = ราศี เช่น อาโประวายสี = ราศีธาตุน้ำ
38. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ชิน = ผู้ชนะ, พระพุทธเจ้า
39. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : พระวัสสา = ปี
40. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : บ่น้อย = ไม่น้อย
41. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ปลาย = เศษ, กว่า เช่น ปลาย 3 เดือน 8 วัน หมายถึง เศษ 3 เดือน 8 วัน
42. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ปีตะโลหะ = โลหะสีเหลือง
43. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ปต = ใบ, แผ่น
44. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : หลุบ, หลูบ = พอก, หุ้ม
45. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : เลิกล้าง = รื้อถอน
46. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : สร้างแปลง = ทำ, จัดทำ
47. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ก่อ = สร้าง
48. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : ศาลาบาตร = สถานที่สร้างขึ้นสำหรับวางบาตร
49. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : กวม = คลุม, ครอบคลุม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170