จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง

จารึก

จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

นน. 16 จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง พ.ศ. 2332

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2332

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 41 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 24 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 17 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นหินรูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 28.5 ซม. ยาว 45 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. 16”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “นน. 16 จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง พ.ศ. 2332”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 90-93.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

จุลศักราช 1151 (พ.ศ. 2332) เจ้าอัตถวรปัญโญ ทำการเสริมยอดพระธาตุที่หักลง ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง ชาวเมือง รวมถึงภิกษุสามเณรในเมืองน่าน ตอนท้ายแสดงความปรารถนาให้ถึงแก่นิพพาน

ผู้สร้าง

เจ้าอัตถวรปัญโญ

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึก คือ “จุลศักราชได้ 1151 ตัว” (พ.ศ. 2332) ในสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญ (ครองเมืองน่านระหว่าง พ.ศ. 2329-2353) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “นน. 16 จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง พ.ศ. 2332,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 90-93.
2) สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, “ประวัติศาสตร์และเจ้าผู้ครองนคร,” เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530), 47-72.
3) อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (กรุงเทพฯ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, 2534).
4) กรรณิการ์ วิมลเกษม, “ศักราช ศก ปี เดือน ฤกษ์ และยามในจารึกล้านนา,” ใน ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545 (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 294-320.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-30, ไฟล์; นน.16 ด้าน1.รูป1 และ นน.16 ด้าน2.รูป2)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170