จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง

จารึก

จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:14

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

นน. 16 จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง พ.ศ. 2332

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2332

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 41 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 24 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 17 บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้แปล

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยและปริวรรตฯ : “มานข้าว” สันนิษฐานว่า ข้าวตั้งท้อง น่าจะตรงกับพุ่มข้าวบิณฑ์
2. โครงการวิจัยและปริวรรตฯ : “เกิ้ง” หมายถึง เครื่องบังแสงเป็นรูปกลม
3. โครงการวิจัยและปริวรรตฯ : “หัน” หมายถึง เห็น
4. โครงการวิจัยและปริวรรตฯ : “หื้อ” หมายถึง ให้
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พ่ำเพ็ง” หมายถึง บำเพ็ญ
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ไจ้ๆ” หมายถึง บ่อยๆ, เนืองๆ
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “คำมักคำปรารถนา” หมายถึง ความปราถนา, ความต้องการ
8. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “บริมวร” หมายถึง บริบูรณ์
9. โครงการวิจัยและปริวรรตฯ : “ชู่” หมายถึง ทุก เช่น ชู่คน หมายถึง ทุกคน ชู่ตน หมายถึง ทุกองค์, ชู่ประการ หมายถึง ทุกประการ
10. โครงการวิจัยและปริวรรตฯ : “ดีหลี” หมายถึง ดีจริงๆ, ดีนัก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170