จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น

จารึก

จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2552 10:55:12 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑ - ๒๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ดินเผา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๓.๔ ซม. สูง ๒๖.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๒๓“
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๓๗.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุนามของผู้ปั้นอิฐคือ “ธุกขัตย”

ผู้สร้าง

ธุกขัตยะ

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดให้เป็นจารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๓

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๒, จาก :
โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๒๓ จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๓๗.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170