จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 21 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2452, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า ลำปาง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง, บุคคล-เจ้าบุญวาทย์วงศ์, บุคคล-ชองคำแดง, บุคคล-แม่จันทร์, บุคคล-คำจ่าม, บุคคล-หม่องหง่วยสิน,

จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า

จารึก

จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 14:34:11 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 00:03:38 )

ชื่อจารึก

จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. 18 จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า พ.ศ. 2460, ลป. 18

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2460

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 12 บรรทัด (อักษรไทย) ด้านที่ 2 มี 14 บรรทัด (อักษรธรรมล้านนา)

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 42.5 ซม. สูง 52 ซม. หนา 5.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. 18”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลป. 18 จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า พ.ศ. 2460”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระแก้วดอนเต้า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ด้านซ้ายของมณฑปปราสาททรงตรีมุข วัดพระแก้วดอนเต้า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (สำรวจเมื่อ 24-27 กรกฎาคม 2560)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 254-257.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 พ.ศ. 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อ พ.ศ. 2452 เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตย์ ผู้เป็นเจ้าครองนครลำปาง กับจองคำแดงและภรรยาคือแม่จันทร์ พร้อมด้วยบรรดาญาติและน้องชื่อคำจ่ามกับนายฮ้อยหง่วยสิน ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ทรัพย์สร้างพระวิหารหลังนี้ไว้เพื่อประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ พ.ศ. 2460 ในสมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2454-2482)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2560, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. 18 จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า พ.ศ. 2460,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 254-257.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)