จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 21 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2452, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง, บุคคล-เจ้าบุญวาทย์วงศ์, บุคคล-ชองคำแดง, บุคคล-แม่จันทร์, บุคคล-คำจ่าม, บุคคล-หม่องหง่วยสิน,

จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า

จารึก

จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 14:34:11 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๑๘ จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า พ.ศ. ๒๔๖๐

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๖๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๑๘”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๑๘ จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า พ.ศ. ๒๔๖๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ซุ้มด้านขวาพระวิหารของพระบัวเข็ม วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๕๔-๒๕๗.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตย์ ผู้เป็นเจ้าครองนครลำปาง กับจองคำแดงและภรรยาคือแม่จันทร์ พร้อมด้วยบรรดาญาติและน้องชื่อคำจ่ามกับนายฮ้อยหง่วยสิน ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ทรัพย์สร้างพระวิหารหลังนี้ไว้เพื่อประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ พ.ศ. ๒๔๖๐ ในสมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๘๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๑๘ จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า พ.ศ. ๒๔๖๐,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๕๔-๒๕๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170