จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 19 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2456, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-เจ้าแก้วนวรัฐ, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 6, บุคคล-พระองค์พ่อเจ้าบุญวาทวงษามานิต, บุคคล-เจ้าพระยาสุวันทราช, บุคคล-เจ้าสวาริด, บุคคล-เจ้าบุรี, บุคคล-เจ้าราชบุตร, บุคคล-เจ้าราชปกิตตวงษา, บุคคล-พระครูธรรมจินดามุนี, บุคคล-พระครูธรรมจินดามุนี, บุคคล-พระครูลักขิตตคุณ, บุคคล-พระธรรมเสนา,

จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง

จารึก

จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560 14:49:05 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 16:09:52 )

ชื่อจารึก

จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. 13, ลป. 13 จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. 2456

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2456

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 47 บรรทัด

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. 13”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลป. 13 จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. 2456”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

จากการสำรวจเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่พบจารึกดังกล่าว

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 237-240.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 พ.ศ. 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อปี พ.ศ. 2456 พระครูธรรมจินดามุนีเจ้าคณะใหญ่เมืองนครลัมพางเจ้าอารามวัดสวนดอกบุปปาวรารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูเจ้าคณะทุกแขวง เจ้าหัวหมวดทุกองค์ เจ้าอธิการทุกวัดกับลูกศิษย์ ร่วมกับพระองค์พ่อเจ้าบุญวาทวงษามานิตผู้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยเจ้าพระยาสุวันทราชเสนาหลวงประจำเมืองนครลัมพางและเจ้าสวาริด เจ้าบุรี เจ้าราชบุตร เจ้าราชปกิตตวงษา เจ้านายท้าวพระยาข้าราชการตลอดจนบุตราบุตรีราษฎรชายหญิงพร้อมกันปฏิสังขรณ์ศาลาส่วนระเบียงที่ล้อมรอบพระธาตุเจ้าวัดลัมพางหลวงจตุรทิศทั้ง 4 ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์เสวยราชสมบัติขอให้พระองค์พ้นจากภัยและมีพระชนมายุยืนยาว

ผู้สร้าง

พระครูธรรมจินดามุนีเจ้าคณะเมือง, พระครูลักขิตตคุณเจ้าคณะแขวงเวียง และพระธรรมเสนาวัดคลีชัย

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 3 ระบุข้อความ “ศักราชได้ 1275 ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2456 อันเป็นสมัยที่เจ้าแก้วนวรัฐปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2454-2482)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส.,2560,จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551),(29)-(59).
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. 13 จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. 2456,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 237-240.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551) (มีการต่อภาพโดยคณะทำงานฯ)