จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท

จารึก

จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

นน. 7

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 13 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง 46 ซม. ยาว 44 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. 7”
2) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดบุญยืน อำเภอ เวียงสา จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 66-68.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

เจ้าอัตถวรราช เจ้าเมืองชัยนันทรัฐบุรี (น่าน) เป็นประธานในการสร้างปราสาทหลังหนึ่ง ร่วมกับราชตระกูลทุกพระองค์ รวมทั้งพระสงฆ์และฆราวาสทั้งหลาย โดยตั้งความปรารถนาให้ถึงแก่นิพพาน

ผู้สร้าง

เจ้าอัตถวรราช

การกำหนดอายุ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534) กำหนดอายุไว้ในระหว่าง พ.ศ. 2340-2343 เข้าใจว่าน่าจะเป็นการเทียบเคียงจากประวัติวัดบุญยืน ซึ่งสร้างขึ้นโดยเจ้าอัตถวรปัญโญใน พ.ศ. 2340 ต่อมามีการย้ายเมืองไปที่เมืองน่านเก่าใน พ.ศ. 2343 ดังนั้น การสร้างสิ่งก่อสร้างภายในวัดโดยพระองค์ ตามที่ปรากฏในจารึก จึงควรอยู่ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว (เจ้าอัตถวรปัญโญ ครองเมืองน่านระหว่าง พ.ศ. 2329-2353)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “นน. 7 จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท ระหว่าง พ.ศ. 2340-2343,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 66-68.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-29, ไฟล์; นน.7.สำเนา1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170