จารึกคำสาปแช่ง

จารึก

จารึกคำสาปแช่ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2564 03:06:31 )

ชื่อจารึก

จารึกคำสาปแช่ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 19, พย. 19 จารึกคำสาปแช่ง พุทธศตวรรษที่ 21-22, พย. 19 จารึกคำสาปแช่ง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21-22

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 13 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 7 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 6 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายขัดสีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 20 ซม. สูง 29 ซม. หนา 4 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 19”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 19 จารึกคำสาปแช่ง พุทธศตวรรษที่ 21-22”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 19 จารึกคำสาปแช่ง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 145.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 385-389.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2513 พบจารึกหลักนี้เก็บรักษาอยู่ที่วัดศรีอุโมงคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งพระธรรมวิมลโมลี (ขณะดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้นำมารักษาไว้

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกชำรุด ข้อความที่เหลือกล่าวสาปแช่งบุคคลผู้กระทำความผิด ให้ตกนรกอวจี อย่าได้ผุดได้เกิด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติกำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ 21-22

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 19 จารึกคำสาปแช่ง พุทธศตวรรษที่ 21-22,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 145.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 19 จารึกคำสาปแช่ง,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 385-389.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-27, ไฟล์; PY_0901_c และ PY_0902_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170