จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน

จารึก

จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 18:42:08 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

ฐานรูปเคารพ

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๘๓ ซม. ยาว ๙๗.๕ ซม. สูง ๓๐.๕ ซม.

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๔๘

สถานที่พบ

ซากโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน บ้านหนองฮี ตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้พบ

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๔๔-๔๗.

ประวัติ

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด ได้พบจารึกหลักนี้จากการขุดแต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๔๘ โดยพบอยู่ที่ซากโบราณสถานที่มีลักษณะเป็นแนวกรอบหินทรายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของซากบ่อน้ำโบราณที่กรุด้วยหินทรายซึ่งขุดแต่งในคราวเดียวกัน โดยอยู่ห่างกันประมาณ ๔-๕ เมตร

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความในจารึกกล่าวถึงพระเจ้าจิตรเสนซึ่งได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงมีพระปัญญาปราดเปรื่อง ทรงโปรดให้สร้างรูปพระโคเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระศิวะ

ผู้สร้าง

พระเจ้าจิตรเสน

การกำหนดอายุ

พิจารณาจากลักษณะของรูปอักษรเห็นได้ว่าสัณฐานของเส้นอักษรเหมือนกับรูปอักษรในจารึกฐานรูปเคารพที่พบในแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ซึ่งแปลความแล้วทราบว่าเป็นจารึกที่พระเจ้าจิตรเสนสร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๒ จารึกหลักนี้จึงน่าจะสร้างขึ้นในยุคสมัยเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๑, จาก :
ทศพร ศรีสมาน, “จารึกพระเจ้าจิตรเสน บนฐานรูปเคารพหินทรายที่พบจากแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน,” ศิลปากร ๕๒, ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๔๔-๔๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๒)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170