จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 110 รายการ

1. จารึกขลุง อ่านต่อ >

2. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >

3. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >

4. จารึกซับจำปา 1 อ่านต่อ >

5. จารึกซับจำปา 3 อ่านต่อ >

6. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านต่อ >

7. จารึกฐานรองพระธรรมจักร อ่านต่อ >

8. จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน อ่านต่อ >

9. จารึกดอนเมืองเตย อ่านต่อ >

10. จารึกถ้ำนารายณ์ อ่านต่อ >

11. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านต่อ >

12. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านต่อ >

13. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านนอก อ่านต่อ >

14. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >

15. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 1 อ่านต่อ >

16. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 2 อ่านต่อ >

17. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 3 อ่านต่อ >

18. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 4 อ่านต่อ >

19. จารึกธรรมจักร (ชัยนาท) อ่านต่อ >

20. จารึกธรรมจักร (นครปฐม) อ่านต่อ >

21. จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร อ่านต่อ >

22. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านต่อ >

23. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (ทรงกลม สภาพชำรุด) อ่านต่อ >

24. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน 1612/36 อ่านต่อ >

25. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน 2995/38 อ่านต่อ >

26. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1694/2518 อ่านต่อ >

27. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1706/2518 อ่านต่อ >

28. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1721/2518 อ่านต่อ >

29. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 2032/2518 อ่านต่อ >

30. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 3/20 อ่านต่อ >