จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 2446 รายการ

1. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกขลุง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกจันทบูร อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170