จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๐๖/๒๕๑๘

จารึก

จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๐๖/๒๕๑๘

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 14:58:28 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๐๖/๒๕๑๘

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

ยังไม่เป็นที่ยุติ

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ดินเผาสีน้ำตาลดำ

ลักษณะวัตถุ

ตราดินเผา รูปทรงค่อนข้างกลม

ขนาดวัตถุ

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘ ซม. หนา ๒.๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง กำหนดเป็น “๑๗๐๖/๒๕๑๘”

สถานที่พบ

เมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับ สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๙๙-๑๐๐.

ประวัติ

ตราดินเผานี้มีสภาพชำรุด ทำด้วยดินเผาสีน้ำตาลดำ รูปทรงค่อนข้างกลมแบน ลักษณะเป็นรูปรอยนูนต่ำขึ้นมาจากพื้นผิวเป็นรูปสิงห์นั่งด้านที่เห็นเป็นรูปด้านขวาของสิงห์ ด้านหลังรูปสิงห์เป็นหางที่ตั้งขึ้นมาตามแนวลำตัวแล้วโค้งออกไป รูปสิงห์หันหน้าไปทางขวา บนศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นนูนขนาดเล็ก ด้านหน้ารูปสิงห์มีเส้นนูนทำเป็นลักษณะคล้ายกรอบเหลี่ยมกั้นอยู่ ถัดจากกรอบไปเป็นตัวอักษรในด้านขวาง

เนื้อหาโดยสังเขป

ระบุถึงข้อความว่า “ย ต” ซึ่งยังไม่สามารถวินิจฉัยหรือวิเคราะห์ความหมายได้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

รศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม กำหนดอายุจากรูปแบบอักษรปัลลวะซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ, การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๙๓-๑๙๔.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170