จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 50 รายการ

1. จารึกซับจำปา ๒ อ่านต่อ >
2. จารึกซับจำปา ๔ อ่านต่อ >
3. จารึกซับจำปา ๕ อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
6. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านต่อ >
7. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า ๒ คน กำลังตีคลี) อ่านต่อ >
8. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
9. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
12. จารึกบ้านหนองห้าง อ่านต่อ >
13. จารึกบ้านหัวขัว อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ อ่านต่อ >
15. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑ อ่านต่อ >
16. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๓ อ่านต่อ >
18. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านต่อ >
19. จารึกพระพุทธไสยาสน์ภูเวียง อ่านต่อ >
20. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านต่อ >
21. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
22. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านต่อ >
23. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านต่อ >
24. จารึกวัดสระแก้ว อ่านต่อ >
25. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านต่อ >
26. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านต่อ >
27. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านต่อ >
28. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
29. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๑ อ่านต่อ >
30. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170