จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 49 รายการ

1. จารึกซับจำปา 2 อ่านต่อ >
2. จารึกซับจำปา 4 อ่านต่อ >
3. จารึกซับจำปา 5 อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
6. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านต่อ >
7. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า 2 คน กำลังตีคลี) อ่านต่อ >
8. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >
9. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >
10. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
11. จารึกบ้านหนองห้าง อ่านต่อ >
12. จารึกบ้านหัวขัว อ่านต่อ >
13. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 1 อ่านต่อ >
14. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 1 อ่านต่อ >
15. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2 อ่านต่อ >
16. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 3 อ่านต่อ >
17. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านต่อ >
18. จารึกพระพุทธไสยาสน์ภูเวียง อ่านต่อ >
19. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านต่อ >
20. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
21. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านต่อ >
22. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านต่อ >
23. จารึกวัดสระแก้ว อ่านต่อ >
24. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านต่อ >
25. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านต่อ >
26. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านต่อ >
27. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
28. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 1 อ่านต่อ >
29. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 2 อ่านต่อ >
30. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170