จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 49 รายการ

1. จารึกซับจำปา 2 อ่านต่อ >

2. จารึกซับจำปา 4 อ่านต่อ >

3. จารึกซับจำปา 5 อ่านต่อ >

4. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >

5. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >

6. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านต่อ >

7. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า 2 คน กำลังตีคลี) อ่านต่อ >

8. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >

9. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >

10. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >

11. จารึกบ้านหนองห้าง อ่านต่อ >

12. จารึกบ้านหัวขัว อ่านต่อ >

13. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 1 อ่านต่อ >

14. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 1 อ่านต่อ >

15. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2 อ่านต่อ >

16. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 3 อ่านต่อ >

17. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านต่อ >

18. จารึกพระพุทธไสยาสน์ภูเวียง อ่านต่อ >

19. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านต่อ >

20. จารึกพันดุง อ่านต่อ >

21. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านต่อ >

22. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านต่อ >

23. จารึกวัดสระแก้ว อ่านต่อ >

24. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านต่อ >

25. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านต่อ >

26. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านต่อ >

27. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >

28. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 1 อ่านต่อ >

29. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 2 อ่านต่อ >

30. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >