จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 596 รายการ

1. จารึกวัดพังเพา อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดวิชัยอาราม อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดพระธาตุพนม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๑๓/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๓๔/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๖/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๘๑/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปทองคำ ฐานบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๔๓/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๙๔/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๑๙/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๕๒/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๗/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๔๘/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๔๖/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๗๙/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๐/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๔/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๓๑/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกลานเงินพระราชสาส์นตราตั้ง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกลานเงิน อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดไตรภูมิ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีชมชื่น อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๔ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๗ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดสุวรรณาวาส อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดบ้านหนองอุ่ม อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดบ้านทับม้า (ปทุมาวนาราม) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170