จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย

จารึก

จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2561 15:55:36 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๓-๑๔

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

ดินดิบ

ลักษณะวัตถุ

ถ้ำเขานุ้ย จังหวัดตรัง

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ตง. ๑/๔”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๕๕

สถานที่พบ

ถ้ำเขานุ้ย จังหวัดตรัง

ผู้พบ

สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต

ปัจจุบันอยู่ที่

สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ๒๑๗/๓ หมู่ ๓ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) : ๓๕-๔๓.

ประวัติ

สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ถ่ายภาพจารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบไม่มีเลขทะเบียน (รหัส file: P1010015) ส่งมาให้กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยนางสาวชยานุตม์ จินดารักษ์ อ่าน-แปล และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ แล้วเสร็จวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกคาถา เย ธมฺมาฯ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

-

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก :
ชญานุตม์ จินดารักษ์, “กลุ่มโบราณวัตถุมีจารึก พบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำเขานุ้ย จังหวัดตรัง,” ศิลปากร ๕๘, ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) : ๓๕-๔๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170