จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2

จารึก

จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 17:44:23 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 15:51:22 )

ชื่อจารึก

จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ตง. 1/2, D3

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 13-14

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด

วัตถุจารึก

ดินดิบสีน้ำตาลเทา

ลักษณะวัตถุ

พระพิมพ์รูปทรงสี่เหลี่ยมปลายมน

ขนาดวัตถุ

กว้าง 5.9 ซม. ยาว 9 ซม. หนา 1.6 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

(1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ตง. 1/2”
(2) ทะเบียนสำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต กำหนดเป็น “D3”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2555

สถานที่พบ

แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย หมู่ 12 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ผู้พบ

นายถนอม อินทรภิรมย์ มอบให้สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558) : 35-43.

ประวัติ

สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ได้รับมอบพระพิมพ์ดินดิบจากนายถนอม อินทรภิรมย์ อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 12 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ตง. 1/1 ตง. 1/2 และ ตง. 1/3 มีข้อความเดียวกัน

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกข้อความอริยสัจสี่

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2560, จาก :
ชญานุตม์ จินดารักษ์, “กลุ่มโบราณวัตถุมีจารึก พบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำเขานุ้ย จังหวัดตรัง,” ศิลปากร 58, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558) : 35-43.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558)