จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกศรีชยสิงหวรมัน

จารึก

จารึกศรีชยสิงหวรมัน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกศรีชยสิงหวรมัน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกศรีชยสิงหวรมัน (มป. ๙)

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๕

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

ใบเสมาชำรุด

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๑๐) กำหนดเป็น “จารึกศรีชยสิงหวรมัน (มป. ๙)“

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๓๒) : ๖๗-๗๐.

ประวัติ

จารึกนี้ไม่ปรากฏหลักฐานที่มาอย่างชัดเจน มีแต่เพียงว่า “ร้านสาวไทยแอนติคมอบให้กองพิพิธภัณฑแห่งชาติกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒“ เท่านั้น คงเป็นโบราณวัตถุที่ซื้อขายสืบต่อกันมา จนไม่สามารถสืบสาวประวัติถึงผู้พบครั้งแรกได้ อย่างไรก็ตาม ข้อความจารึกบ่งบอกถึงแหล่งเดิมว่า อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะพระนามของกษัตริย์ คือ พระเจ้า ศรีชยสิงหวรมัน แห่งอาณาจักรจำปา มีกล่าวถึงในจารึกภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และจารึกอื่น ๆ แต่นามเมือง “ศุรปุระ” ยังไม่พบในจารึกอื่นๆ ทั้งนามว่า “ทิวิเสนา” มีพบในจารึกวัดภู เป็น “ทิวเสน” เท่านั้น

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ (พระเจ้าศรีชยสิงหวรมัน) ว่าได้ทรงสร้างประโยชน์ให้แก่ชาวเมืองศุรปุระ และได้ทรงให้ทหารจำนวนหนึ่งขุดสระเพื่อทำการบูชาต่อพระศิวลึงค์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

รูปแบบของตัวอักษรเป็นอักษรหลังปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ (ในบทความ กำหนดเป็น อักษรหลังปัลลวะ อายุพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ แต่เนื่องจากคณะทำงานฐานข้อมูลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รูปอักษรในจารึกหลักนี้ เหมือนกันกับจารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง ซึ่งคณะทำงานฐานข้อมูลฯ ได้จัดไว้เป็นอักษรหลังปัลลวะ อายุพุทธศตวรรษที่ ๑๕ จึงจัดจารึกหลักนี้ไว้ในยุคเดียวกัน)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
จตุพร ศิริสัมพันธ์, ชะเอม แก้วคล้าย และบุญเลิศ เสนานนท์, “จารึกศรีชยสิงหวรมัน,” ศิลปากร ๓๓, ๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๓๒) : ๖๗-๗๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๓๒)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170