จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 85 รายการ

1. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

2. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

3. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

4. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >

5. จารึกดวงตราประทับจากปราสาทเขาน้อย อ่านต่อ >

6. จารึกด่านประคำ อ่านต่อ >

7. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >

8. จารึกบ้านซับบาก อ่านต่อ >

9. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >

10. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >

11. จารึกบ้านพุทรา อ่านต่อ >

12. จารึกบ้านเมย อ่านต่อ >

13. จารึกปราสาท อ่านต่อ >

14. จารึกปราสาทตาเมียนโตจ อ่านต่อ >

15. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >

16. จารึกปราสาททัพเสียม 1 อ่านต่อ >

17. จารึกปราสาททัพเสียม 2 อ่านต่อ >

18. จารึกปราสาททามจาน อ่านต่อ >

19. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 2 อ่านต่อ >

20. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 3 อ่านต่อ >

21. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 4 อ่านต่อ >

22. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 5 อ่านต่อ >

23. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 6 อ่านต่อ >

24. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 7 อ่านต่อ >

25. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 8 อ่านต่อ >

26. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 9 อ่านต่อ >

27. จารึกปราสาทหินพนมวัน 1 อ่านต่อ >

28. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >

29. จารึกปราสาทหินพนมวัน 3 อ่านต่อ >

30. จารึกปราสาทหินพนมวัน 4 อ่านต่อ >