จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์

จารึก

จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 11:01:46 )

ชื่อจารึก

จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๑๓ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๗๓๖

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด วนโดยรอบขอบจาน ๒ ชั้น

วัตถุจารึก

สัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

เชิงเทียน

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๒ ซม. สูง ๑๙ ซม. โดยรอบขอบจานกลม ๓๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ปจ. ๒๓”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๑๓ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๐๙

สถานที่พบ

โบราณสถานหมายเลข ๑๑ บริเวณเมืองพระรถ ดงศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอศรีมหาโพธิ์) จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (สำรวจเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔ (พฤษภาคม ๒๕๑๐) : ๑๒๔-๑๒๖.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๕๐-๑๕๒.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๓๓-๑๓๖.

ประวัติ

เชิงเทียนสัมฤทธิ์มีอักษรจารึกอยู่รอบขอบจานนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาจากโบราณสถานหมายเลข ๑๑ บริเวณเมืองพระรถ ดงศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี มีอักษรจารึกปรากฏที่ขอบจานทั้งสอง จานละ ๑ บรรทัด ข้อความสืบเนื่องกัน ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ ใช้ชื่อจารึกว่า หลักที่ ๑๑๓ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์ แต่การจัดพิมพ์หนังสือ จารึกในประเทศไทย ครั้งนี้ ได้เปลี่ยนชื่อจารึกใหม่ ใช้ชื่อตามลักษณะวัตถุที่จารึกว่า จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการบันทึกว่า เชิงเทียนอันนี้เป็นของที่พระบาทกัมรเตงอัญศรีชยวรมัน (ชัยวรมันที่ ๗) ถวายแด่พระอาโรคยสาล (อโรคยาศาลา) ในมหาศักราช ๑๑๑๕

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบอกมหาศักราช ๑๑๑๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๗๓๖

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านจารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์อักษรขอมโบราณและภาษาขอม : ได้มาจากโบราณสถานหมายเลข ๑๑ เมืองพระรถ ดงศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกปีบ,” ศิลปากร ๑๑, ๔ (พฤษภาคม ๒๕๑๐) : ๑๒๔-๑๒๖.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๑๑๓ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๕๐-๑๕๒.
๓) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๓๓-๑๓๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170