จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑

จารึก

จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 16:44:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๓-๑๔

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ดินดิบสีน้ำตาลเทา

ลักษณะวัตถุ

พระพิมพ์รูปทรงสี่เหลี่ยมปลายมน

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕.๗ ซม. ยาว ๘.๙ ซม. หนา ๑.๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

(๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ตง. ๑/๑”
(๒) ทะเบียนสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต กำหนดเป็น “D2”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๕๕

สถานที่พบ

แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย หมู่ ๑๒ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ผู้พบ

นายถนอม อินทรภิรมย์ มอบให้สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) : ๓๕-๔๓.

ประวัติ

สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ได้รับมอบพระพิมพ์ดินดิบจากนายถนอม อินทรภิรมย์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๑๒ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ตง. ๑/๑ ตง. ๑/๒ และ ตง. ๑/๓ มีข้อความเดียวกัน

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกข้อความอริยสัจสี่

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก :
ชญานุตม์ จินดารักษ์, “กลุ่มโบราณวัตถุมีจารึก พบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำเขานุ้ย จังหวัดตรัง,” ศิลปากร ๕๘, ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) : ๓๕-๔๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170