จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว

จารึก

จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๕๖ วัดผ้าขาว

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๖๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานซุ้มพระแผง

ขนาดวัตถุ

ซุ้มพระแผงสูง ๑๖๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๙๙”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๕๖ วัดผ้าขาว”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดผ้าขาว ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

จากการสำรวจโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ปรากฏซุ้มพระแผงดังกล่าวที่วัดผ้าขาว

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๑๙-๑๒๐.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ในส่วนฐานของซุ้มประดิษฐานพระแผงมุก ปางมารวิชัย ซึ่งเดิมมีจำนวน ๔๖ องค์ แต่จากการสำรวจโดย ฮันส์ เพนธ์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ พบว่าขาดไป ๒ องค์ พระพุทธรูปในลักษณะนี้ ภาษาไทยยวนเรียกว่า “พระพิมพ์หมู่” ฮันส์ เพนธ์ แสดงความคิดเห็นว่าพระแผงดังกล่าวอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธรูป “คู่อายุ” เช่นเดียวกับพระพุทธรูปเงินในซุ้มที่วัดทุงยู (พ.ศ. ๒๔๗๙)

เนื้อหาโดยสังเขป

เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว สร้างพระแผงนี้ขึ้น? ในจุลศักราช ๑๑๘๓

ผู้สร้าง

ครูบาเจ้าวัดอาวาสผ้าขาว

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๑๘๑ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๔ ในรัชกาลพระยาธรรมลังกา (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๕๘-๒๓๖๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “๕๖ วัดผ้าขาว,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๑๙-๑๒๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170