จารึกชิ้นส่วนของเสมา

จารึก

จารึกชิ้นส่วนของเสมา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกชิ้นส่วนของเสมา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๑๘ จารึกชิ้นส่วนของเสมา พ.ศ. ๒๐๖๕, พย. ๑๘ จารึกชิ้นส่วนของเสมา

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๖๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

ชิ้นส่วนของเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๓ ซม. สูง ๒๖ ซม. หนา ๕.๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๑๘”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๑๘ จารึกชิ้นส่วนของเสมา พ.ศ. ๒๐๖๕”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๑๘ จารึกชิ้นส่วนของเสมา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดร้างแห่งหนึ่งใน จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๔๔.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๓๙-๓๔๑.

ประวัติ

เดิมจารึก พย. ๑๘ เป็นชิ้นส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีอักษรจารึก ๓ บรรทัด เข้าใจว่าท่อนบนที่หายไปน่าจะเป็นรูปใบเสมา จึงให้ชื่อว่า จารึกชิ้นส่วนของเสมา ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะจัดทำหนังสือเล่มนี้ได้เดินทางมายังวัดศรีโคมคำ เพื่อถ่ายภาพจารึกที่อยู่ในวัด ได้พบชิ้นส่วนของศิลาจารึกตรงส่วนบนของใบเสมา ประกอบด้วยดวงฤกษ์กับอักษรอีก ๒ บรรทัด ซึ่งตรงรอยที่แตกสามารถนำมาต่อกับชิ้นส่วนจารึกทะเบียน พย. ๑๘ ที่พบแล้วแต่เติมได้พอดี จึงได้ถ่ายภาพและนำไปให้คุณเทิม มีเต็ม ผู้เชี่ยวชาญการอ่านอักษรโบราณของกรมศิลปากรพิจารณา เห็นว่าเป็นส่วนประกอบของศิลาจารึกหลักเดียวกัน จึงได้ทำการอ่านให้ใหม่หมดทั้งหลัก

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกชำรุด ระบุเพียงศักราชที่จารึกคือ จ.ศ. ๘๘๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๖๕

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๘๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๖๕ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๑๘ จารึกชิ้นส่วนของเสมา พ.ศ. ๒๐๖๕,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๔๔.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๑๘ จารึกชิ้นส่วนของเสมา,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๓๙-๓๔๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170