จารึกชิ้นส่วนของเสมา

จารึก

จารึกชิ้นส่วนของเสมา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2564 02:57:03 )

ชื่อจารึก

จารึกชิ้นส่วนของเสมา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 18 จารึกชิ้นส่วนของเสมา พ.ศ. 2065, พย. 18 จารึกชิ้นส่วนของเสมา, พย. 18

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2065

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 5 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

ชิ้นส่วนของเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 33 ซม. สูง 26 ซม. หนา 5.6 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 18”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 18 จารึกชิ้นส่วนของเสมา พ.ศ. 2065”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 18 จารึกชิ้นส่วนของเสมา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดร้างแห่งหนึ่งใน จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 144.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 339-341.

ประวัติ

เดิมจารึก พย. 18 เป็นชิ้นส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีอักษรจารึก 3 บรรทัด เข้าใจว่าท่อนบนที่หายไปน่าจะเป็นรูปใบเสมา จึงให้ชื่อว่า จารึกชิ้นส่วนของเสมา ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 คณะจัดทำหนังสือเล่มนี้ได้เดินทางมายังวัดศรีโคมคำ เพื่อถ่ายภาพจารึกที่อยู่ในวัด ได้พบชิ้นส่วนของศิลาจารึกตรงส่วนบนของใบเสมา ประกอบด้วยดวงฤกษ์กับอักษรอีก 2 บรรทัด ซึ่งตรงรอยที่แตกสามารถนำมาต่อกับชิ้นส่วนจารึกทะเบียน พย. 18 ที่พบแล้วแต่เติมได้พอดี จึงได้ถ่ายภาพและนำไปให้คุณเทิม มีเต็ม ผู้เชี่ยวชาญการอ่านอักษรโบราณของกรมศิลปากรพิจารณา เห็นว่าเป็นส่วนประกอบของศิลาจารึกหลักเดียวกัน จึงได้ทำการอ่านให้ใหม่หมดทั้งหลัก

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกชำรุด ระบุเพียงศักราชที่จารึกคือ จ.ศ. 884 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2065

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 884 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2065 อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 18 จารึกชิ้นส่วนของเสมา พ.ศ. 2065,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 144.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 18 จารึกชิ้นส่วนของเสมา,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 339-341.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170