จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า

จารึก

จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๕๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองสัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๔๔ ซม. สูง ๒๔๖ ซม. หนา ๓.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ กำหนดเป็น “หลักที่ ๒๔๔ จารึกบนแผ่นทองสัมฤทธิ์"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ฐานพระพุทธรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ฐานพระพุทธรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๓๒ - ๑๓๓.

ประวัติ

จารึกนี้ นายประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเรียกว่า "หลักที่ ๒๔๔ จารึกบนแผ่นทองสัมฤทธิ์" พระบรมรูปทรงม้า สร้างขึ้นเนื่องในงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้า และสมโภชสิริราชสมบัติ ในมหามงคลสมัยที่ทรงครองแผ่นดินครบ ๔๐ ปีซึ่งยาวนานกว่าทุกพระองค์ โดยจ้างบริษัทซูซเซอเฟรส ฟองเดอร์ส (SUSSE FRES FONDEURS) ทำการหล่อที่ประเทศฝรั่งเศส สำหรับตัวจารึกที่ฐานนี้ สร้างขึ้นที่ประเทศไทยในภายหลัง

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงประวัติการสร้างพระบรมรูปทรงม้า เพื่อประกาศพระเกียรติยศ ในวโรกาสที่ทรงครองราชสมบัติครบ ๔๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๔๕๑

ผู้สร้าง

พระบรมวงษานุวงษ์และประชาชนชาวสยาม

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏบนจารึกว่า “พระพุทธสาสนากาลล่วงแล้ว ๒๔๕๑ พรษา” คือ พ.ศ. ๒๔๕๑ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. ๕)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๒๔๔ จารึกบนแผ่นทองสัมฤทธิ์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๓๒ - ๑๓๓.
๒) พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, พระบรมรูปทรงม้า (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๙).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170