จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 1649 รายการ

1. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านต่อ >
2. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านต่อ >
3. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >
4. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
5. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
6. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
7. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
8. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
9. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
10. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 8 อ่านต่อ >
11. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 9 อ่านต่อ >
12. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 10 อ่านต่อ >
13. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 11 อ่านต่อ >
14. จารึกฉันท์พาลีสอนน้อง แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
15. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
16. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
17. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
18. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
19. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
20. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
21. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า อ่านต่อ >
23. จารึกฐานอนุสาวรีย์พระยาฤทธานนท์พหลภักดีฯ อ่านต่อ >
24. จารึกฐานอนุสาวรีย์ย่าเหล อ่านต่อ >
25. จารึกดวงชะตาฤกษ์สร้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร อ่านต่อ >
26. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ 1 (อริยชาติฉันท์) อ่านต่อ >
27. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ 2 (อริยจะปะลาฉันท์) อ่านต่อ >
28. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ 3 (คีติชาติฉันท์) อ่านต่อ >
29. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ 4 (อุปคีติฉันท์) อ่านต่อ >
30. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ 5 (เวตาฬียชาติฉันท์) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170