จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 1648 รายการ

1. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๘ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๙ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฉันท์พาลีสอนน้อง แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานอนุสาวรีย์พระยาฤทธานนท์พหลภักดีฯ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานอนุสาวรีย์ย่าเหล อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกดวงชะตาฤกษ์สร้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๑ (อริยชาติฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๒ (อริยจะปะลาฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๓ (คีติชาติฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๔ (อุปคีติฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๕ (เวตาฬียชาติฉันท์) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170