จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 1648 รายการ

1. จารึกที่ฐานรูปนายเรืองผู้เผาตัว อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกที่ฐานรูปนายนกผู้เผาตัว อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกดวงชะตาฤกษ์สร้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนแผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดรังษีสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๓ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดพระฝางสวางคบุรี อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกที่ฐานพระพุทธรูป วัดนิเวศธรรมประวัติ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกบนผ้าทิพย์พระพุทธรูปกาไหล่ทอง วัดนิเวศธรรมประวัติ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๘ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๙ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกบนกรอบประตูหน้าของพระอุโบสถวัดบรมนิวาส อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกบนกรอบประตูหลังของพระอุโบสถวัดบรมนิวาส อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกอนุสาวรีย์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกอนุสาวรีย์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกบนฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อเพชร) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดศรีสวาย อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170