จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 1652 รายการ

1. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านต่อ >

2. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านต่อ >

3. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

4. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

5. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >

6. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

7. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >

8. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >

9. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 7 อ่านต่อ >

10. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 8 อ่านต่อ >

11. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 9 อ่านต่อ >

12. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 10 อ่านต่อ >

13. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 11 อ่านต่อ >

14. จารึกฉันท์พาลีสอนน้อง แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

15. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

16. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

17. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >

18. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

19. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >

20. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >

21. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านต่อ >

22. จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า อ่านต่อ >

23. จารึกฐานอนุสาวรีย์พระยาฤทธานนท์พหลภักดีฯ อ่านต่อ >

24. จารึกฐานอนุสาวรีย์ย่าเหล อ่านต่อ >

25. จารึกดวงชะตาฤกษ์สร้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร อ่านต่อ >

26. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ 1 (อริยชาติฉันท์) อ่านต่อ >

27. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ 2 (อริยจะปะลาฉันท์) อ่านต่อ >

28. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ 3 (คีติชาติฉันท์) อ่านต่อ >

29. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ 4 (อุปคีติฉันท์) อ่านต่อ >

30. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ 5 (เวตาฬียชาติฉันท์) อ่านต่อ >