จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2

จารึก

จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 02:39:12 )

ชื่อจารึก

จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 70 จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 21-22, พย. 70 จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21-22

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 4 บรรทัด ด้านละ 2 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

ชิ้นส่วน

ขนาดวัตถุ

กว้าง 11 ซม. สูง 10 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 70”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 70 จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 21-22”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 70 จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดห้วย (ไม่ทราบว่าหมายถึงวัดไหนในปัจจุบัน) จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 225.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 492-495.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ชำรุด จับใจความไม่ได้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ 21-22

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 70 จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 492-495.
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 70 จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 21-22,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 225.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-24, ไฟล์; PY 70 side 1.copy 1 และ PY 70 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170