จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ

จารึก

จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 02:47:44 )

ชื่อจารึก

จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 71 จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ พุทธศตวรรษที่ 21-22, พย. 71 จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21-22

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 5 บรรทัด ด้านที่ 1 ลบเลือนอ่านไม่ได้ ด้านที่ 2 มี 5 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

แผ่น ชำรุดแตกเป็น 2 ส่วน

ขนาดวัตถุ

กว้าง 20 ซม. สูง 34.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 71”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 71 จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ พุทธศตวรรษที่ 21-22”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 71 จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

สันกู่ห้อ เชิงดอยหลวง ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 226.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 496-500.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ชำรุด จับใจความไม่ได้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ 21-22

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 71 จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ พุทธศตวรรษที่ 21-22,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 226.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 71 จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 496-500.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-24, ไฟล์; PY 71 side 2.1,2.2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170