จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3026 รายการ

91. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านต่อ >

92. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านต่อ >

93. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านต่อ >

94. จารึกฐานพระพุทธรูปถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >

95. จารึกฐานพระพุทธรูปทองคำ ฐานบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2443/93) อ่านต่อ >

96. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >

97. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านต่อ >

98. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >

99. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 1913/95) อ่านต่อ >

100. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 1934/95) อ่านต่อ >

101. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 1948/95) อ่านต่อ >

102. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2446/93) อ่านต่อ >

103. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2479/93) อ่านต่อ >

104. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2494/93) อ่านต่อ >

105. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2500/93) อ่านต่อ >

106. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2506/93) อ่านต่อ >

107. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2544/93) อ่านต่อ >

108. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2547/93) อ่านต่อ >

109. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2719/92) อ่านต่อ >

110. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2731/92) อ่านต่อ >

111. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2752/92) อ่านต่อ >

112. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2781/92) อ่านต่อ >

113. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 1 อ่านต่อ >

114. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 2 อ่านต่อ >

115. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >

116. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 82/2523 อ่านต่อ >

117. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านต่อ >

118. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >

119. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 1 (นน. 28) อ่านต่อ >

120. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 2 (นน. 33) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170