จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๓๗ จารึกบนฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย สัมฤทธิ์, จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง พุทธศตวรรษที่ ๒๐

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

โลหะ

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

หน้าตักกว้าง ๗๕ ซม. สูง ๑๐๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กพช.ล. ๔๐๔๔”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ เรียกจารึกนี้ว่า “หลักที่ ๓๗ จารึกบนฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย สัมฤทธิ์”
๓) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง พุทธศตวรรษที่ ๒๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

(เป็นสมบัติของกระทรวงการคลังมาแต่เดิม) กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๘), ๒๓-๒๔.
๒) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๓๘-๑๔๐.

ประวัติ

จารึกนี้เป็นจารึกอักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย จารึกอยู่บนฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สัมฤทธิ์ ศิลปะแบบสุโขทัย ด้านหน้าจำนวน ๑ บรรทัด จารึกเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐ (พ.ศ. ๑๙๐๑-๒๐๐๐) แต่เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นสมบัติของกระทรวงการคลัง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานวันเดือนปีที่พบ สถานที่พบ และผู้พบ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ กระทรวงการคลังได้ส่งมาให้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องที่จารึก ได้จารึกบอกนามผู้สถาบกพระพุทธรูป จำนวน ๒ คน คือ ทิดไสหง และนางแก้ว

ผู้สร้าง

ทิดไสหง, นางแก้ว

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกนี้อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง พุทธศตวรรษที่ ๒๐,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๓๘-๑๔๐.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๓๗ จารึกบนฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย สัมฤทธิ์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๓-๒๔.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170