จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 15:31:50 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ 37 จารึกบนฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย สัมฤทธิ์, จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง พุทธศตวรรษที่ 20

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ 20

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 1 บรรทัด

วัตถุจารึก

โลหะ

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

หน้าตักกว้าง 75 ซม. สูง 102 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กพช.ล. 4044”
2) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 เรียกจารึกนี้ว่า “หลักที่ 37 จารึกบนฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย สัมฤทธิ์”
3) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง พุทธศตวรรษที่ 20”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

(เป็นสมบัติของกระทรวงการคลังมาแต่เดิม) กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2518), 23-24.
2) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 138-140.

ประวัติ

จารึกนี้เป็นจารึกอักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย จารึกอยู่บนฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สัมฤทธิ์ ศิลปะแบบสุโขทัย ด้านหน้าจำนวน 1 บรรทัด จารึกเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 1901-2000) แต่เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นสมบัติของกระทรวงการคลัง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานวันเดือนปีที่พบ สถานที่พบ และผู้พบ ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 กระทรวงการคลังได้ส่งมาให้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องที่จารึก ได้จารึกบอกนามผู้สถาบกพระพุทธรูป จำนวน 2 คน คือ ทิดไสหง และนางแก้ว

ผู้สร้าง

ทิดไสหง, นางแก้ว

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกนี้อายุพุทธศตวรรษที่ 20

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2546, จาก :
1) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง พุทธศตวรรษที่ 20,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 138-140.
2) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ 37 จารึกบนฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย สัมฤทธิ์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508), 23-24.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170