จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 107 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคำปู่สบถ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดวัดเกษศรี อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๗ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๘ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๙ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกบนตราประทับจากเมืองนครปฐม อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกป้านางคำเยีย อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกป้านางเมาะ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170