จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 100 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
2. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
3. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
4. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 1) อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 2) อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
16. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >
17. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านต่อ >
18. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >
19. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
20. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านต่อ >
21. จารึกป้านางคำเยีย อ่านต่อ >
22. จารึกป้านางเมาะ อ่านต่อ >
23. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
24. จารึกพระปิฎก อ่านต่อ >
25. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านต่อ >
26. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านต่อ >
27. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านต่อ >
28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 13 (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 14 (จุลกเศรษฐีชาดก) อ่านต่อ >
30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 15 (ตัณฑุลนาฬิชาดก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170