จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 100 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >

2. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >

3. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >

4. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >

5. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >

6. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >

7. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 1) อ่านต่อ >

8. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 2) อ่านต่อ >

9. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านต่อ >

10. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >

11. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านต่อ >

12. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >

13. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านต่อ >

14. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านต่อ >

15. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >

16. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >

17. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านต่อ >

18. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >

19. จารึกนครชุม อ่านต่อ >

20. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านต่อ >

21. จารึกป้านางคำเยีย อ่านต่อ >

22. จารึกป้านางเมาะ อ่านต่อ >

23. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >

24. จารึกพระปิฎก อ่านต่อ >

25. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านต่อ >

26. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านต่อ >

27. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านต่อ >

28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 13 (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >

29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 14 (จุลกเศรษฐีชาดก) อ่านต่อ >

30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 15 (ตัณฑุลนาฬิชาดก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170