จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบนฐานพระพุทธรูปองค์ที่ ๑๖ ในวิหารคด, จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง พุทธศักราช ๑๙๖๕

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๖๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

โลหะ

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

หน้าตักกว้าง ๑๒๓ ซม. สูงตลอดทั้งองค์ ๑๗๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กท. องค์ที่ ๑๖”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๑) กำหนดเป็น “จารึกบนฐานพระพุทธรูปองค์ที่ ๑๖ ในวิหารคด”
๓) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง พุทธศักราช ๑๙๖๕”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๑๑

สถานที่พบ

ในพระระเบียงวิหารคด ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คราวเดียวกับจารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณฺสิริ) เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ปัจจุบันอยู่ที่

ในพระระเบียงวิหารคด ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๑) : ๑๑๐-๑๑๑.
๒) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๔๑-๑๔๓.

ประวัติ

พระพุทธรูปผ้าขาวทองเป็นพระพุทธรูปโลหะ สมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย สันนิษฐานว่าได้อัญเชิญมาจากหัวเมืองเหนือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เนื้อหาโดยสังเขป

ผ้าขาวทอง (หมายถึงชีปะขาว) สร้างพระพุทธรูปเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๖๕

ผู้สร้าง

ผ้าขาวทอง (ชีปะขาว)

การกำหนดอายุ

มีศักราชบอกในบรรทัดที่ ๑ ว่า พ.ศ. ๑๙๖๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง, “จารึกบนฐานพระพุทธรูปองค์ที่ ๑๖ ในวิหารคด,” ศิลปากร ๑๒, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๑) : ๑๑๐-๑๑๑.
๒) ประสาร บุญประคอง, “จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส พุทธศักราช ๑๙๖๕,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๔๑-๑๔๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170