จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง

จารึก

จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 14:05:38 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๕๐๗

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๘ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๒ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๓ บรรทัด, ด้านที่ ๓ ลบเลือนไม่ทราบจำนวนบรรทัด, ด้านที่ ๔ มี ๒ บรรทัด, ด้านที่ ๕ มี ๒ บรรทัด, ด้านที่ ๖ มี ๒ บรรทัด, ด้านที่ ๗ มี ๔ บรรทัด และด้านที่ ๘ มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองเหลือง

ลักษณะวัตถุ

ขันน้ำมนต์

ขนาดวัตถุ

ไม่มีข้อมูล

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒) : ๓๘-๔๙.

ประวัติ

จากการสำรวจเอกสารโบราณ ตามโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ออกสำรวจเอกสารโบราณร่วมกับสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี โดย นายบัณฑิต ลิ่วชาญชัย โบราณคดี ระดับชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี เป็นผู้ประสานงานและร่วมไปสำรวจตามแหล่งจารึกต่างๆ ในเขตจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี คณะสำรวจได้ไปยังวัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสำรวจจารึกที่ขอบขันน้ำมนต์ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในอุโบสถของวัดบางคาง

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความกล่าวถึงการหล่อขันใบนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ พร้อมรายนามผู้สร้าง

ผู้สร้าง

เถ้าแก่เฮงและครอบครัว

การกำหนดอายุ

ปรากฏเลขศักราชในด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ คือ “ฉฺนำ ๑๙๖๕” ซึ่งตรงกับพุทธศักราช ๒๕๐๗ สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๕๙)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๑, จาก :
สมภพ มีสบาย, “จารึกขันน้ำมนต์ วัดบางคาง : หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย,” ศิลปากร ๕๒, ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒) : ๓๘-๔๙.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170