จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง

จารึก

จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 14:05:38 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2564 22:06:05 )

ชื่อจารึก

จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช 2507

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 8 ด้าน ด้านที่ 1 มี 2 บรรทัด, ด้านที่ 2 มี 3 บรรทัด, ด้านที่ 3 ลบเลือนไม่ทราบจำนวนบรรทัด, ด้านที่ 4 มี 2 บรรทัด, ด้านที่ 5 มี 2 บรรทัด, ด้านที่ 6 มี 2 บรรทัด, ด้านที่ 7 มี 4 บรรทัด และด้านที่ 8 มี 2 บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองเหลือง

ลักษณะวัตถุ

ขันน้ำมนต์

ขนาดวัตถุ

ไม่มีข้อมูล

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2552) : 38-49.

ประวัติ

จากการสำรวจเอกสารโบราณ ตามโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2551 จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2551 กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ออกสำรวจเอกสารโบราณร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี โดย นายบัณฑิต ลิ่วชาญชัย โบราณคดี ระดับชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เป็นผู้ประสานงานและร่วมไปสำรวจตามแหล่งจารึกต่างๆ ในเขตจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี คณะสำรวจได้ไปยังวัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสำรวจจารึกที่ขอบขันน้ำมนต์ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในอุโบสถของวัดบางคาง

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความกล่าวถึงการหล่อขันใบนี้เมื่อ พ.ศ. 2507 พร้อมรายนามผู้สร้าง

ผู้สร้าง

เถ้าแก่เฮงและครอบครัว

การกำหนดอายุ

ปรากฏเลขศักราชในด้านที่ 2 บรรทัดที่ 3 คือ “ฉฺนำ 1965” ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 2507 สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489-2559)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2561, จาก :
สมภพ มีสบาย, “จารึกขันน้ำมนต์ วัดบางคาง : หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย,” ศิลปากร 52, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2552) : 38-49.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2552)