จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 480 รายการ

1. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านต่อ >
2. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 1 อ่านต่อ >
3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >
4. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >
5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >
6. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 1 อ่านต่อ >
7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >
8. จารึกคำนมัสการพระราหุล 1 อ่านต่อ >
9. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >
10. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 1 อ่านต่อ >
11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >
12. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >
13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >
14. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 1 อ่านต่อ >
15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >
16. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 1 อ่านต่อ >
17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >
18. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 1 หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ) อ่านต่อ >
19. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 2 หน้าต่างด้านเหนือ (1) อ่านต่อ >
20. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 3 หน้าต่างด้านเหนือ (2) อ่านต่อ >
21. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 4 หน้าต่างด้านเหนือ (3) อ่านต่อ >
22. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 5 หน้าต่างด้านเหนือ (4) อ่านต่อ >
23. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 6 หน้าต่างด้านเหนือ (5) (คณะรามัญ) อ่านต่อ >
24. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 7 หน้าต่างด้านเหนือ (6) อ่านต่อ >
25. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 8 หน้าต่างด้านเหนือ (7) อ่านต่อ >
26. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 9 หน้าต่างด้านเหนือ (8) อ่านต่อ >
27. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 10 หน้าต่างด้านเหนือ (9) อ่านต่อ >
28. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 11 หน้าต่างด้านหลัง อ่านต่อ >
29. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 12 หน้าต่างด้านหน้า (คณะใต้) อ่านต่อ >
30. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 13 หน้าต่างด้านใต้ (1) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170