จารึกปราสาทหินพนมวัน 2

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564 21:56:05 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Piédroits de Nom Vän (K. 393), K. 393, นม. 33

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1598

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 45 บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

เสาซุ้มประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

ไม่ปรากฏรายละเอียด

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. 33”
2) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VII กำหนดเป็น “Piédroits de Nom Vän (K. 393)”
3) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมวัน 2”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

เสาหลืบประตูปราสาทหินพนมวัน ด้านทิศตะวันออก ติดอยู่กับตัวปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

บริเวณเสาขอบประตูชั้นนอก ริมทิศใต้ ของด้านทิศตะวันออก ขององค์ปราสาทส่วนใน ของปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

1) Inscriptions du Cambodge vol. VII (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1964), 63-66.
2) จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 228-234.

ประวัติ

จารึกนี้ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้เคยกล่าวถึง และอ่าน-แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส พิมพ์เผยแพร่ใน Inscriptions du Cambodge vol. VII การอ่าน-แปลเป็นภาษาไทยเพิ่งจะจัดทำขึ้นและพิมพ์เป็นครั้งแรก

เนื้อหาโดยสังเขป

เริ่มต้นด้วยการกล่าวสรรเสริญพระศิวะ และพระวิษณุ จากนั้นได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 แล้วกล่าวถึงเรื่องที่พระองค์ได้แต่งตั้ง วีรวรมัน ให้เป็นผู้ตรวจการกองทัพ พระองค์ได้พระราชทานที่ดิน และทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากแก่เขา ทั้งยังได้พระราชทานนามแก่เขา (วีรวรมัน) ว่า “กฤตัชญวัลลภ” จากนั้นจารึกได้กล่าวถึงการถวายทาสและสิ่งของแก่เทวรูป ทั้งยังได้กล่าวถึงการกำหนดเขตแดนของเทวสถานอีกด้วย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ 1 บอกมหาศักราช 977 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1598

 

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
1) Goerge Cœdès, “Piédroits de Nom vän (K. 393),” in Inscriptions du Cambodge vol. VII (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1964), 63-66.
2) ประสาร บุญประคอง, “จารึกปราสาทหินพนมวัน 2,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 228-234.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-06, ไฟล์; NM_040)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170