จารึกปราสาทหินพนมวัน 2

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 11:15:21 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Piédroits de Nom Vän (K. 393), K. 393, นม. 33

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1598

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 45 บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

เสาซุ้มประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

ไม่ปรากฏรายละเอียด

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. 33”
2) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VII กำหนดเป็น “Piédroits de Nom Vän (K. 393)”
3) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมวัน 2”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

เสาหลืบประตูปราสาทหินพนมวัน ด้านทิศตะวันออก ติดอยู่กับตัวปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ประตูตะวันออกปราสาทประธานปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (บันทึกข้อมูลวันที่ 20/1/2563)

พิมพ์เผยแพร่

1) Inscriptions du Cambodge vol. VII (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1964), 63-66.
2) จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 228-234.

ประวัติ

จารึกนี้ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้เคยกล่าวถึง และอ่าน-แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส พิมพ์เผยแพร่ใน Inscriptions du Cambodge vol. VII การอ่าน-แปลเป็นภาษาไทยเพิ่งจะจัดทำขึ้นและพิมพ์เป็นครั้งแรก

เนื้อหาโดยสังเขป

เริ่มต้นด้วยการกล่าวสรรเสริญพระศิวะ และพระวิษณุ จากนั้นได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 แล้วกล่าวถึงเรื่องที่พระองค์ได้แต่งตั้ง วีรวรมัน ให้เป็นผู้ตรวจการกองทัพ พระองค์ได้พระราชทานที่ดิน และทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากแก่เขา ทั้งยังได้พระราชทานนามแก่เขา (วีรวรมัน) ว่า “กฤตัชญวัลลภ” จากนั้นจารึกได้กล่าวถึงการถวายทาสและสิ่งของแก่เทวรูป ทั้งยังได้กล่าวถึงการกำหนดเขตแดนของเทวสถานอีกด้วย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ 1 บอกมหาศักราช 977 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1598

 

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
1) Goerge Cœdès, “Piédroits de Nom vän (K. 393),” in Inscriptions du Cambodge vol. VII (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1964), 63-66.
2) ประสาร บุญประคอง, “จารึกปราสาทหินพนมวัน 2,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 228-234.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-06, ไฟล์; NM_040)