จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๗

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๗

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๗

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๔๓ วัดดอกคำ

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๓๕

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด (จารึกรอบฐานพระพุทธรูป)

วัตถุจารึก

มุกข้าวชีวิต

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

สูง ๑๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๑๗”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๑๔๓ วัดดอกคำ”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดดอกคำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

จากการสำรวจโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ปรากฏพระพุทธรูปองค์นี้ที่วัดดอกคำ

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๕๕-๑๕๖.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่รอบฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวน ๔ บรรทัด พระพุทธรูปดังกล่าวทำจากข้าวที่พระสงฆ์และลูกศิษย์เก็บไว้โดยไม่ฉันภายใน ๑ วัน ซึ่งจะเรียกว่า “ข้าวชีวิต” นำมาเผาเป็นเถ้า (ภาษาถิ่นเหนือเรียกว่า “มุก”) จึงเรียกพระพุทธรูปนี้ว่า พระพุทธรูปมุกข้าวชีวิต

เนื้อหาโดยสังเขป

จุลศักราช ๑๒๕๔ อภิชัยทิพพรหมภิกขุ, ลูกศิษย์, นางอุสา, นางคำทองและลูกทุกคน ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปด้วยมุกข้าวชีวิต

ผู้สร้าง

อภิชัยทิพพรหมภิกขุ, ลูกศิษย์, นางอุสา, นางคำทองและลูกทุกคน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๒๕๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๑๖-๒๔๓๙)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “๑๔๓ วัดดอกคำ,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๕๕-๑๕๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170