จารึกปราสาทหินพนมวัน 6

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 6

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 12:51:40 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 6

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Inscriptions de Nom Văn (K. 392), K. 392, นม.35

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 17

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

เสาซุ้มประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

เฉพาะส่วนที่มีอักษรจารึก กว้าง 50 ซม. สูงจากบรรทัดที่ 1-2 ประมาณ 7 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. 35”
2) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VI กำหนดเป็น “Inscriptions de Nom Văn (K. 392)”
3) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมวัน 6”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

เสาหลืบประตูปราสาทหินพนมวัน ด้านทิศตะวันตก ติดอยู่กับตัวปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

กรอบประตูชั้นนอก ด้านใต้ ปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (บันทึกข้อมูลวันที่ 20/1/2563)

พิมพ์เผยแพร่

1) Inscriptions du Cambodge vol. VI (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 11954), 296.
2) จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 100-102.

ประวัติ

จารึกนี้สภาพทั่วไปชำรุดมาก ปรากฏรูปอักษรให้เห็นเพียง 2 บรรทัดเท่านั้น ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้เคยอ่าน-แปล และพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาฝรั่งเศสในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VI

เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อความมี 2 บรรทัด ข้อความขาดหายไม่สมบูรณ์ บรรทัดแรกเป็นการบอกวันเดือนปี และบรรทัดที่ 2 มีคำนำหน้าชื่อบุคคลซึ่งจะเป็นใครไม่ทราบได้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกอักษรขอมโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
1) Goerge Cœdès, “Inscriptions de Nom Văn (K. 392),” in Inscriptions du Cambodge vol. VI (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1954), 296.
2) ยอร์ช เซเดส์ และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกปราสาทหินพนมวัน 6,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 17-18 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 100-102.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-05, ไฟล์; NM_029)