จารึกปราสาทหินพนมวัน 5

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 5

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2564 20:46:49 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 5

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Piédroits de Nom Văn (K. 393), K. 393, นม. 34

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 17

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 19 บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

เสาซุ้มประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

ไม่ได้ระบุ

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. 34”
2) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VII กำหนดเป็น “Piédroits de Nom Văn (K. 393)”
3) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมวัน 5”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

เสาหลืบประตูปราสาทหินพนมวัน ด้านทิศตะวันออก ติดอยู่กับตัวปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ตรงเสาขอบประตูชั้นนอก ข้างทิศเหนือของทิศตะวันออกขององค์ปราสาทส่วนใน ของปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

1) Inscriptions du Cambodge vol. VII (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1964), 67-70.
2) จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 96-99.

ประวัติ

จารึกนี้ ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้กำหนดให้เลขที่รวมอยู่กับหลัก นม. 8 ได้อ่าน-แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและพิมพ์เผยแพร่ใน Inscriptions du Cambodge vol. VII

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่งที่ประกาศความมุ่งหมายของตนเองและวงศ์ตระกูล ที่ได้ปฎิบัติดูแลเทวาลัย อีกทั้งแสดงความหวังว่าวงศ์ตระกูลของตน และผู้ที่มีความประพฤติดี จะได้รับแต่ความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า ตอนท้ายของจารึกมีการสาปแช่งบุคคลที่มาทำลายเทวาลัยแห่งนี้ ให้ตกนรกถึง 32 ขุม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกอักษรขอมโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
1) Goerge Cœdès, “Piédroits de Nom Văn (K. 393),” in Inscriptions du Cambodge vol. VII (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1964), 67-70.
2) ยอร์ช เซเดส์ และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกปราสาทหินพนมวัน 5,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 17-18 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 96-99.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-05, ไฟล์; NM_028)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170