จารึกปราสาทหินพนมวัน 5

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 5

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 12:29:55 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 5

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Piédroits de Nom Văn (K. 393), K. 393, นม. 34

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 17

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 19 บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

เสาซุ้มประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

ไม่ได้ระบุ

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. 34”
2) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VII กำหนดเป็น “Piédroits de Nom Văn (K. 393)”
3) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมวัน 5”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

เสาหลืบประตูปราสาทหินพนมวัน ด้านทิศตะวันออก ติดอยู่กับตัวปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ประตูตะวันออกปราสาทประธานปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (บันทึกข้อมูลวันที่ 20/1/2563)

พิมพ์เผยแพร่

1) Inscriptions du Cambodge vol. VII (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1964), 67-70.
2) จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 96-99.

ประวัติ

จารึกนี้ ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้กำหนดให้เลขที่รวมอยู่กับหลัก นม. 8 ได้อ่าน-แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและพิมพ์เผยแพร่ใน Inscriptions du Cambodge vol. VII

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่งที่ประกาศความมุ่งหมายของตนเองและวงศ์ตระกูล ที่ได้ปฎิบัติดูแลเทวาลัย อีกทั้งแสดงความหวังว่าวงศ์ตระกูลของตน และผู้ที่มีความประพฤติดี จะได้รับแต่ความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า ตอนท้ายของจารึกมีการสาปแช่งบุคคลที่มาทำลายเทวาลัยแห่งนี้ ให้ตกนรกถึง 32 ขุม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกอักษรขอมโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
1) Goerge Cœdès, “Piédroits de Nom Văn (K. 393),” in Inscriptions du Cambodge vol. VII (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1964), 67-70.
2) ยอร์ช เซเดส์ และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกปราสาทหินพนมวัน 5,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 17-18 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 96-99.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-05, ไฟล์; NM_028)